Algemene voorwaarden

Op 21 oktober 2021 engageren meer dan 15.000 leerlingen zich om voor één dag te gaan werken. Het loon dat ze die dag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Dit jaar gaat dat naar een groot project dat zich afspeelt in Brazilië, België én de Filipijnen van KIYO, een organisatie die inzet op het versterken van jongeren. Met dit project wil KIYO jongeren ondersteunen om voor hun rechten op te komen. Jongeren mogen, of liever moeten, meer #impACT hebben in de maatschappij. De jobbank is de plaats waar we leerlingen, leerkrachten en werkgevers met elkaar verbinden.

Gegevens YOUCA vzw
YOUCA vzw
Mundo-J
Nijverheidsstraat 10
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0882.057.622

tel: 02 893 25 08
e-mail: info@youca.be

Op de YOUCA Action Day engageer jij je samen met meer dan 15.000 leerlingen om voor één dag te gaan werken. Het loon, 55 euro, dat je die dag verdient gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. De jobbank is de plaats waar we jou met werkgevers in contact brengen. Daarnaast kunnen leerkrachten je er ook opvolgen om je zo tips te geven.

Identiteit en privacy

YOUCA hecht veel belang aan je privacy. De gegevens van de verschillende doelgroepen worden alleen gebruikt voor functionele doeleinden:

  • zo kunnen leerkrachten je gegevens zien voor opvolging en begeleiding, aangezien de YOUCA Action Day een educatieve activiteit is
  • als je geregistreerd bent, krijg je mails van YOUCA om je te ondersteunen in je deelname aan de YOUCA Action Day
  • als je een job gevonden hebt, krijgt jouw werkgever toegang tot jouw contactgegevens

Je gegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan andere afnemers. Daarnaast kan je je gegevens altijd aanpassen via je login.

Je mag de contactgegevens die je van werkgevers krijgt in het kader van de YOUCA Action Day niet gebruiken voor andere doeleinden dan jouw deelname aan de YOUCA Action Day.

Betaling

Engagementsverklaring

Elke werkgever die een job post, gaat een engagement aan. Elke geposte job kost 55 euro en moet betaald worden. Uitzondering: in geval van afwezigheid betalen wij hem of haar graag het bedrag terug. Neem hiervoor contact op met YOUCA via info@youca.be of 02 893 25 08.

Stichting Mollie Payments

Betalingen gebeuren via onze partner Mollie. Werkgevers kunnen kiezen voor een overschrijving of een beveiligde transactie met Bancontact en kredietkaart. Zij zullen op hun bankafschrift de naam Stichting Mollie Payments te zien krijgen. Kiezen ze voor een betaling na de werkdag, dan wordt hen een factuur toegestuurd met daarop verdere betalingsinstructies.

Factuur/Fiscaal Attest

Elke betaling van een werkgever wordt voorzien van een factuur. Een fiscaal attest is niet mogelijk, want jij levert een tegenprestatie door te gaan werken.

Termijn

Wanneer werkgevers willen overschrijven is de betalingstermijn 30 dagen. Kiezen ze voor Bancontact of kredietkaart, dan worden ze meteen doorverwezen naar ons online betalingssysteem Mollie waar ze de betaling meteen kunnen uitvoeren. Indien ze de betaling niet overmaken binnen de 30 dagen zal een herinneringsmail worden verstuurd.

Gedragsregels

Discriminatie

YOUCA vzw vindt gelijkheid heel erg belangrijk. Hierin worden wij gesterkt door drie wetten die dit onderschrijven: de Antiracismewet, de Wet op de Gelijkheid tussen Mannen en Vrouwen oftewel de Genderwet en de Antidiscriminatiewet. Werkgevers die meedoen aan de YOUCA Action Day engageren zich dus om jou met respect en zonder oordeel of vooroordeel te behandelen. De volgende discriminatiecriteria zijn wettelijk vastgelegd:

  • Genderwet: geslacht
  • Antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur en afkomst
  • Antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal

Discrimineren zij hier wel op zal dit doorgegeven worden bij de daartoe bevoegde instanties (UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum of het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen).

Ethische code

YOUCA vzw is een onafhankelijke organisatie en dus niet gebonden aan religie of politieke voorkeur. Politieke partijen zijn welkom om deel te nemen aan de YOUCA Action Day. De intentie is om jou de politieke wereld te leren kennen, niet om stemmen te winnen.

Preventie op het werk

Bedrijven, overheidsinstellingen, organisaties of particulieren zijn verantwoordelijk voor jou op de YOUCA Action Day. Alle veiligheidsvoorschriften die voor hun werknemers gelden, gelden ook voor jou.

YOUCA vzw gaat een extra verzekering aan voor schadegevallen. In het licht van deze verzekering is het belangrijk dat de werkgever aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. Zij moeten jou materiaal en veiligheidskledij aanbieden als dit nodig is. Ook de aanwezigheid van een volwassen persoon moet gegarandeerd worden. De YOUCA Action Day is geen zwartwerk: de school schrijft deze activiteit in als een extra-murosactiviteit. Dat betekent dat het gaat om een schoolactiviteit buiten de muren van de school. Daardoor ben je verzekerd tijdens verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats. Werkgevers hoeven daarvoor geen Dimona-aangifte te doen. Hun betaling wordt voorzien van een factuur.

Verzekeringen

De YOUCA Action Day wordt op school ingeschreven als een extra-murosactiviteit. Dat betekent dat het gaat om een schoolactiviteit buiten de muren van de school. Daardoor ben je in kwestie verzekerd tijdens je verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats. YOUCA vzw sluit een extra verzekering aan bij IC verzekeringen voor schade aan toevertrouwde materialen.

Audiovisueel materiaal

Elk jaar moedigen we iedereen aan om foto’s en filmpjes van de YOUCA Action Day door te sturen. Indien je ons materiaal bezorgt en de leerling gaat hiermee akkoord, mogen wij dit gebruiken (marketing)doeleinden en dit ongelimiteerd in tijd. Onder het gebruik verstaan we:

  • Printartikelen: brochures, posters, banners, flyers, postkaartjes, promotiemateriaal etc…
  • Online materiaal: banners, posts, artikels, digitale flyers, etc..voor diverse sociale mediakanalen waaronder o.a. Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn en Twitter.
  • Verschillende media: TV, radio, print-media, mobiele apps, etc…