Praktische informatie

Op 18 oktober gaan meer dan 15.000 leerlingen voor één dag aan het werk. Het loon dat ze die dag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden én in België. De jobbank is de plaats waar we leerlingen, leerkrachten en werkgevers met elkaar verbinden.

Inschrijven

Inschrijven doe je hier op deze website of contacteer Hannes via hannes@youca.be of 0472 27 68 90.

Eens je ingeschreven bent op onze website engageer je je om met je school deel te nemen aan onze Action Day op 18 oktober.

Wie kan meedoen?

De YOUCA Action Day is er voor alle leerlingen vanaf het vierde middelbaar, uit elke stroming van het onderwijs.

Verzekeringen

Het is van uiterst belang dat de school de actiedag inschrijft als een extra-murosactiviteit.

De klassieke schoolpolis dekt dan de risico’s voor alle op de jobbank geregistreerde leerlingen. Daarnaast gaat YOUCA een extra verzekering aan voor schade aan goederen.

Betalingen

Een werkgever betaalt 50 euro voor de geleverde prestatie van de leerling. De leerkracht noch de leerlingen komen met dat geld in contact. YOUCA neemt de verantwoordelijkheid om de betaling zelf met de werkgever te regelen.