Algemene voorwaarden

Op 17 oktober 2024 engageren meer dan 15.000 leerlingen zich om voor één dag te gaan werken. Het loon dat ze die dag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Dit jaar gaat dat naar een jongerenproject in Burundi van KIYO. De jobbank is de plaats waar we leerlingen, leerkrachten en werkgevers met elkaar verbinden.

Gegevens YOUCA vzw
YOUCA vzw
Mundo-J
Nijverheidsstraat 10
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0882.057.622

tel: 0471 80 61 81
e-mail: info@youca.be

Op de YOUCA Action Day engageren meer dan 15.000 leerlingen zich om voor één dag te gaan werken. Het loon, 60 euro, dat ze die dag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. De jobbank is de plaats waar we leerlingen, leerkrachten en werkgevers met elkaar verbinden.

Identiteit en privacy

YOUCA hecht veel belang aan de privacy van leerlingen, leerkrachten en bedrijven. De gegevens van de verschillende doelgroepen worden alleen gebruikt voor functionele doeleinden, zo kunnen:

  • leerkrachten de gegevens van hun leerlingen én hun werkgevers zien voor opvolging en begeleiding, aangezien de YOUCA Action Day een educatieve activiteit is
  • gebruikers op de jobbank mails krijgen om hen op de hoogte te houden van hun status op de jobbank en om hen te ondersteunen in hun deelname aan de YOUCA Action Day (uitschrijven is altijd mogelijk)

Je gegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan andere afnemers. Daarnaast kan je je gegevens altijd aanpassen via je login.

Leerlingen, leerkrachten en werkgevers mogen de contactgegevens die zij verkrijgen in het kader van de YOUCA Action Day niet gebruiken voor andere doeleinden dan hun deelname aan de YOUCA Action Day.

Betaling

Engagementsverklaring

Met het posten van een job, gaat de werkgever een duidelijk engagement aan. Elke geposte job kost 60 euro en moet betaald worden. Uitzondering: in geval van afwezigheid betalen wij je graag het bedrag terug. Neem contact op met YOUCA via info@youca.be of 0471 80 61 81.

Stichting Mollie Payments

Betalingen gebeuren via onze partner Mollie. De werkgever kan kiezen voor overschrijving of een beveiligde transactie met Bancontact en kredietkaart. Op het bankafschrift komt de naam Stichting Mollie Payments.

Factuur/Fiscaal Attest

Elke betaling wordt voorzien van een factuur. Een fiscaal attest is niet mogelijk, want de leerling levert een tegenprestatie.

Termijn

Bij overschrijving is de betalingstermijn 30 dagen. Kiest de werkgever voor Bancontact of kredietkaart, dan wordt deze meteen doorverwezen naar ons online betalingssysteem Mollie om de betaling uit te voeren. Indien de betaling niet overgemaakt wordt binnen de 30 dagen zal een herinnering worden gestuurd.

Gedragsregels

Discriminatie

YOUCA vzw vindt gelijkheid heel belangrijk. Hierin worden wij gesterkt door drie wetten die dit onderschrijven: de Antiracismewet, de Wet op de Gelijkheid tussen Mannen en Vrouwen oftewel de Genderwet en de Antidiscriminatiewet. Werkgevers die meedoen aan de YOUCA Action Day engageren zich dus om jongeren met respect en zonder oordeel of vooroordeel te behandelen. De volgende discriminatiecriteria zijn wettelijk vastgelegd:

  • Genderwet: geslacht
  • Antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur en afkomst
  • Antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal

Wordt hier wel op gediscrimineerd zullen deze gevallen bij de daartoe bevoegde instanties (UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum of het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) gemeld worden.

Ethische code

YOUCA vzw is een onafhankelijke organisatie en dus niet gebonden aan religie of politieke voorkeur. Politieke partijen zijn welkom om deel te nemen aan de YOUCA Action Day. De intentie is om jongeren de politieke wereld te leren kennen, niet om stemmen te winnen.

Preventie op het werk

De werkgever is verantwoordelijk voor de jongere als werknemer voor één dag. Alle veiligheidsvoorschriften voor werknemers gelden ook voor de jongeren.

YOUCA vzw gaat een extra verzekering aan voor schadegevallen. In het licht van deze verzekering is het belangrijk dat de werkgever aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. Materiaal en kledij moet de leerling aangeboden worden. Ook de aanwezigheid van een volwassen persoon moet gegarandeerd worden. De YOUCA Action Day is geen zwartwerk: de school schrijft deze activiteit in als een extra-murosactiviteit. Dat betekent dat het gaat om een schoolactiviteit buiten de muren van de school. Daardoor is de jongere in kwestie verzekerd tijdens zijn verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats. Een werkgever hoeft daarom geen Dimona-aangifte te doen. De betaling wordt voorzien van een factuur.

Verzekeringen

De YOUCA Action Day wordt op school ingeschreven als een extra-murosactiviteit. Dat betekent dat het gaat om een schoolactiviteit buiten de muren van de school. Daardoor is de jongere in kwestie verzekerd tijdens zijn verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats. YOUCA vzw sluit een extra verzekering aan bij IC verzekeringen voor schade aan toevertrouwde materialen.

Audiovisueel materiaal

Elk jaar moedigen we leerkrachten aan om foto’s en filmpjes van de YOUCA Action Day door te sturen. Indien je ons materiaal bezorgt en de leerling gaat hiermee akkoord, mogen wij dit gebruiken (marketing)doeleinden en dit ongelimiteerd in tijd. Onder het gebruik verstaan we:

  • Printartikelen: brochures, posters, banners, flyers, postkaartjes, promotiemateriaal etc…
  • Online materiaal: banners, posts, artikels, digitale flyers, etc..voor diverse sociale mediakanalen waaronder o.a. Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn en Twitter.
  • Verschillende media: TV, radio, print-media, mobiele apps, etc…